Persbergs skola

Bilder som jag tagit runt 1970-72, bla persbergs skola där jag

gick i låg-o mellanstadiet 1967-73 och ett par

bilder ifrån  Persbergs station

Flera bilder kommer efter hand

Bilder från persbergs station

Första bilden är tagen 1973

och den svart vita några år

tidigare

Tillbaka till förstasidan